New
Top
Analytické centrum Ministerstva spravodlivosti SR
Analytické centrum Ministerstva spravodlivosti SR
Poslaním AC je podporovať rozhodovací proces vedenia ministerstva spravodlivosti analytickými výstupmi založenými na odborných poznatkoch a overiteľných faktoch, s cieľom čo najefektívnejšie využívať verejné zdroje.
Recommendations

Analytické centrum Ministerstva spravodlivosti SR